2012

KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Jelenlét Kulturális és Közhasznú Egyesület, 2012

  1. Az Egyesület alapvető célja egy összművészeti szellemi-alkotó műhely létrehozása illetve fenntartása és fiatal tehetségek jelenlétének támogatása a különböző művészeti ágakban, mint filmművészet, színművészet, digitális médiaművészet, képzőművészet, stb., biztosítva számukra a munkájukhoz szükséges infrastruktúrát

A Jelenlét Kulturális és Közhasznú Egyesület (továbbiakban: Egyesület) 2012-ben az Open Society Institute részéről 2012-ben „Működési támogatás” célú adományban részesült, a Művelődési Szint Projekt létrehozására. A Művelődési Szint, mint értékmentő kreatív közösség szerveződésével hiánypótló művészeti és társadalmi központot kialakítása zajlik. Az új találkozási pont egy mintaprogrammá szeretne válni, egy olyan összművészeti inkubátorrá, ahol közös erővel, új finanszírozási modellel szeretnék biztosítani az alkotói függetlenséget és szabadságot.

A mü.szi progresszív társadalmi kezdeményezések talaja kíván lenni, melyek fontos hazai és globális problémákra keresnek érvényes válaszokat, műfaji korlátokon átívelve. A programokat tematikus időszakok szerint rendezzük. Egy adott hónap, negyedév vagy félév kiemelt témája köré szerveződnek az érintett időszak művészeti eseményei, közéleti beszélgetései, szabadegyetem jellegű előadás-sorozatai, civil műhelyei és családi programjai. Ezzel az egy témára összpontosító interdiszciplináris közelítéssel a kérdések alapos és sokoldalú feldolgozásának nyitunk teret, tudatosan dolgozva hosszabb távon is hatni képes társadalmi folyamatok elindításán. A műfaji sokféleség velejárója – de egyben fontos célunk is – találkozások, párbeszédhelyzetek és együtt- gondolkodási lehetőségek teremtése eltérő érdeklődésű és hátterű szereplők számára. Eddigi munkáink során volt alkalmunk tapasztalni, hogy azok az innovatív kezdeményezések, melyek kilépnek az úgynevezett magaskultúra-tömegkultúra kettősségből és a főáramoktól elszakadó utakat, új értelmezéseket keresnek a „kultúracsinálás” terén, általában csak egy szubkultúrát képesek megszólítani, beszorulva az alternatív, underground jelzők által lehatárolt szegmensbe. Komplex és nehéz feladatnak, de egyben nagyon fontos célunknak tekintjük egy olyan hely létrehozását, mely nem egyetlen kultúrafogyasztói réteget vagy csoportot vonz be, hanem eltérő, mindeddig csak párhuzamos pályákon mozgó szubkultúrák találkozási pontja.

Olyan programok, vitafórumok, rendezvények befogadását tervezzük, amelyek az aktuális közpolitikai, kulturális és civil társadalmi kérdéseket járják körül. A nem hagyományos, délutáni és esti idősávokban megvalósuló eseményeken a meghívott témavezetők, szakértők elméleti felvetéseire – vitaindítóikra – művészeti alkotásokkal teremtünk kötetlen, interakcióra hívó atmoszférát. A MÜSZi rezidens alkotóközössége időről időre zenei, képzőművészeti, vizuális vagy éppen színházi formákon keresztül kíván kommunikálni az eseményeken megjelenő közönséggel, így ösztönözve a jelenlévőket aktivitásra és kritikus gondolkodásra. Mindezt egy olyan kivételesen központi, belvárosi helyszínen, amely nem csak páratlan előnyökkel jár, de valódi alternatívája is kíván lenni azoknak az intézményeknek, amelyeknek az elmúlt időben kényszerből fel kellett számolniuk működésüket és el kellett hagyniuk korábbi központi, frekventált helyszíneiket. Ezzel szeretnénk továbbra is biztosítani a közvetlen interakciót művészek és közönségük között egy egész nap, alternatív kulturális szigeteként működő, kreatív foglalkoztató- és munkahelyszínen, a belváros szívében.

Elsődleges célunk az önfenntartás, amihez terembérléssel, rendezvényszervezéssel, workshop-okkal, művészeti befogadó helyként teremtenénk elő az alapokat. Rezidensprogramjaikat folyamatosan terjesztenénk ki és tennénk elérhetővé vidéki és külföldi művészpartnereinknek számára is. Ezzel remélhetőleg indirekt módon terjedhetne a MÜSZi munkásságának és törekvéseinek híre idehaza és külföldön egyaránt.”
Partnerszervezet:
Harmadik Hang Közhasznú Nonprofit Kft.
További információ:
http://muszi.org

Az Egyesület, ahogy az előző években is, tárgyévben is részt vett a Plastenka és a Loopé alkotócsoportok közös műhelyének fenntartásához szükséges források megteremtésében.
A projektek közös műhelye és raktára 2011-ben a Művelődési Szint területén levő 26 nm-es helyiség volt.

A PLASTENKA táskák olyan, egyedi tervezésű és gyártású, kis szériában készülő, 100%-ban ökotudatos és lokális erőforrásokat értékesítő, funkcionális design termékek, melyek használt műanyaghulladékból készülnek. Plastenka inspirációja egyszerre táplálkozik a nyüzsgő városi létből, a környezetéért felelős letisztult hozzáállásból és a hétköznapi kreativitásból egy alulról építkező, lokális erőket felhasználó manufakturális gyártási folyamatban.

Plastenka.hu
Facebook.com/plastenka

A Plastenka projekt kapcsán több közhasznú cél is megvalósult, például a budapesti Deák téri metróaluljáró 2-es és 3-as metrót összekötő folyosóján található kirakatok felújítása és kiállítási célra való újrahasznosítása, illetve karbantartása; valamint szakmai előadásokon és workshopokon való részvétel, pl., Ökopolitikai Nyári Egyetem, Soproni Környezetbarát Napok, MOL Egészség- Biztonság és Környezet-Napok. A projekt célja elsősorban a környezettudatos viselkedésminták közvetítése és érvényesítése a városi hétköznapok világában. A 2010-ben indult projekt ma nemzetközi ismertséggel rendelkező, professzionális manufaktúraként működik, amely Budapestről és Magyarország településeiről, illetve külföldről fogad be különböző műanyaghulladékokat, hogy azokat újrahasznosítsa. A projektben részt vevő tervezők, alkotók, szervezők, stb. önkéntesen végzik munkájukat. A projekt 2010 óta számos kiállításon és vásáron is részt vett. Egyesületünk partnerséget épített ki továbbá az Ökopolitikai nyári egyetemmel, ahol a Plastenka tervezői tartottak újrahasznosító foglalkozásokat, valamint az FKF Zrt.-vel, akiknek hulladék-designpályázatán Plastenka kiegészítőket ítéltek az öltözékkiegészítő kategória győzteseinek.

A Loopé négy médiadesigner kísérleti kollektívája, akik videókat, animációkat, performance-okat és installációkat hoznak létre kortárs színházi előadások, rendezvények, kiállítások és dokumentációk részeként. Laczkó Juli, Halasi Dániel, Karcis Gábor és Esteban De La Torre, a MOME és az SZFE volt és jelenlegi hallhatói 2008 óta dolgoznak együtt.
További információ: Loopé.tv
Facebook.com/loopevj

Az Egyesület tagjaiból alakult Loopé tervezőművészcsoport az alábbi alkotótevékenységeket végezte:

  1. a Marom Egyesület által szervezett Bánki tó fesztivál egy színpadának mozgóképes vetített látványának tervezése, és technikai hátterének kiépítése;A PricewaterhouseCoopers Magyarország „Másokról szól” társadalmi felelősségvállalás pályázatának dokumentálása

  2. egyéb, rendezvényekhez kapcsolódó vizuális szolgáltató tevékenység
    (pl. vetítés, felvétel, utómunka, technikai szolgáltatás)

  1. Az Egyesület a célkitűzéseinek megvalósítására irányuló tevékenységét elsősorban a tagok befizetései, támogatások, adományozók adományai, valamint pályázatokon nyert pénzösszegek által kívánja finanszírozni.

Az Egyesület a Művelődési szinthez kapcsolódó projektpályázattól független bevételeit működési költségeinek fedezésére (adminisztrációs, kommunikációs, irodai, eszközhasználati és szállítási költségek), valamint technikai eszközeinek karbantartására és műhelybérlésre fordította. Tagjaink önkéntesen munkálkodnak céljaink színvonalas és sikeres megvalósításáért, éves szinten több, mint 1000 óra önkéntes munkát végeznek.

  1. Nemzetközi kulturális, közösségi, társadalmi tevékenység, segítségnyújtás filmek, színpadi művek elkészítéséhez, képzőművészeti alkotások megjelentetéséhez

Az Egyesület tagjai a 2011-es római Live Performers’ Meeting szakmai rendezvényen nagy sikerrel, több különböző projekttel képviselték hazánkat, ahogy az elmúlt években is, továbbá részt vettek Budapesten, a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatói vizsgamunkájának, Mrozek Mulatságának színpadra állításában.

  1. Másodlagos tevékenységként az Egyesület céljával kapcsolatos elektronikus média, és nyomtatott folyóirat, internetes honlap kiadása

Az Egyesület honlapja, a http://www.jelenlet.net aktuális információkat közöl az egyesület közös, és a tagok egyéni munkájáról. Az Egyesület tagjainak blogjai, írásai, zenei és videómunkáinak egy része elérhető a honlapról. A munkák feltöltése folyamatos. Az Egyesület hozta létre és tartja fenn továbbá az alábbi honlapokat:

Loopé .tv
Plastenka .hu
laczkojuli.net

  1. Együttműködés hasonló tevékenységet ellátó szervezetekkel

Szervezetünk 2012-ben az alábbi non-profit, kulturális és művészeti szervezetekkel működött együtt céljainak megvalósítása érdekében: Budapesti Nyílt Társadalom Intézet Alapítvány, Harmadik Hang Közhasznú Nonprofit Kft., Marom Egyesület,Vasárnapi Művészpiac Kft, Ökopolitikai Nyári Egyetem, Színház- és Filmművészeti Egyetem, Fővárosi Közterület Fenntartó Zrt.

A fenti cél szerinti közhasznú tevékenységek a Khtv 26.§ c) pontjával, azon belül a 4., 5., 10., 11., alpontokkal összhangban vannak.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s